specialisaties

December 18, 2011

over The Recruitment Company

Vanuit onze branchespecialisaties komen wij doorlopend in contact met management talent binnen onze doelgroepen;  dit uitgedrukt in termen van de metafoor van de Erasmusbrug:

management 
De realisatie van de brug opgesplitst in eindverantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor deelprocessen. Het realiseren van een optimale inzet van mensen en middelen om, projectmatig of continu, tot realisatie van gestelde doelen te komen, uiteraard zonder daarbij de veiligheid en het welzijn van medewerkers en omgeving uit het oog te verliezen.

techniek & productie 
Ontwerp en constructie van de brug springen het meest in het oog. Welke problemen zijn tegengekomen en welke oplossingen gevonden. Aspecten als materiaalkennis, certificatie en veiligheid spelen een belangrijke rol. Productiemanagement combineert de effectieve inzet van mensen en middelen met het oplossen van knelpunten.

logistiek & inkoop 
Tijdens de voorbereidingsfase speelt sourcing van componenten en services en vervolgens inkoop en contractmanagement binnen gestelde specificaties en budgetten. De realisatiefase stelt hoge eisen aan tijdige aflevering, afgestemd op de productieplanning, wat een nauwgezette logistieke planning en uitvoering vergt.

sales & marketing 
Zowel in de fase van planvorming als na de oplevering speelt marketing(communicatie) een belangrijke rol:
Wat voegt het project toe aan haar omgeving ?
Wat rechtvaardigt deze investering ?
Wat levert het project onze onderneming op ?

Daarnaast is deelname aan het prestigieuze project voor toeleveranciers en adviseurs het resultaat van een gerichte commerciële inspanning door accountmanagers, sales consultants en commercieel management.

finance & control 
De realisatie van een brug begint met een investeringsbegroting, geconcretiseerd in het projectbudget dat nauwgezet geadministreerd en gevolgd wordt naarmate de realisatie vordert. Betrokken architect, constructeur, aannemer en toeleverancier, vinden de met de brug verbonden opbrengsten en kosten terug in hun budgetten, tussentijdse rapportages, de uiteindelijke resultatenrekening en nacalculatie.